ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν.-Χ. ‘ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ’. Μνήμων, τ. 22, Ιανουάριος 2000, σελ. 259-67, doi:10.12681/mnimon.594.