ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ‘Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010’. Μνήμων, τ. 32, Ιανουάριος 2012, σσ. 255-61, doi:10.12681/mnimon.648.