ΛΑΠΠΑΣ Κ. ‘ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΛΕΣΒΙΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ’. Μνήμων, τ. 24, τχ. 2, Ιανουάριος 2002, σσ. 85-105, doi:10.12681/mnimon.736.