ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ Λ. ‘ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1973’. Μνήμων, τ. 33, Ιανουάριος 2014, σελ. 207-31, doi:10.12681/mnimon.861.