ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ. ‘ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ (1864-1946) ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 169–188. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20255.