ΜΑΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑ. ‘ΤΑ ΕΡΓΑ THE TUNNEL ΚΑΙ DEADLOCK ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΙΛΛΕΡ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΩΣ ΑΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 189–203. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 16, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20256.