ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ. ‘ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (1911-1912) ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 205–232. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 15, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20258.