Λάππας Κώστας. ‘Κώστας Γαβρόγλου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χάιδω Μπάρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937), Ιστορικό Αρχείο Πανε πιστημίου Αθηνών, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 383–387. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 16, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20299.