Σιχάνη Άννα Μαρία. ‘Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015’. Μνήμων 35, no. 35 (Απρίλιος 22, 2019): 426–435. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 4, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20306.