Λάππας Κώστας. ‘Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 299–309. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 16, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7741.