Αβδελά Έφη. ‘Λήδα Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, Ηράκλειο 2009· Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Αθήνα, 1950-1967, Αθήνα 2009’. Μνήμων 31 (Ιανουάριος 24, 2012): 314–324. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7743.