ΓΡΑΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ. ‘ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ’. Μνήμων 11 (Ιανουάριος 1, 2003): 54–73. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 20, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7830.