ΛΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ‘ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854)’. Μνήμων 14 (Ιανουάριος 1, 1992): 49–69. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 22, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7870.