ΒΑΡΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ. ‘ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ’. Μνήμων 8 (Ιανουάριος 1, 1982): 47–63. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7927.