ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ. ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ’ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ’ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821’. Μνήμων 11 (Ιανουάριος 1, 1987): 123–153. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7943.