ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Τ. Ε. ‘ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’’. Μνήμων 8 (Ιανουάριος 1, 1982): 337–369. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7959.