ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ‘ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΕΝΙΚΟ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ JOHN RYLANDS ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. (Ψευδο-Δωρόθεος, Λέων ΣΤ’ ο Σοφός)’. Μνήμων 5 (Ιανουάριος 1, 1975): 35–48. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8049.