ΓΑΡΔΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ‘Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ’. Μνήμων 1 (Ιανουάριος 1, 1971): 23–52. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8087.