ΜΑΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. ‘ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952). ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ’. Μνήμων 22 (Ιανουάριος 1, 2000): 135–169. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8281.