ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΝΤΕΝΙΖ-ΧΛΟΗ. ‘ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ’. Μνήμων 22 (Ιανουάριος 1, 2000): 259–267. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 16, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8288.