ΑΒΔΕΛΑ ΕΦΗ. ‘ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ’. Μνήμων 11 (Ιανουάριος 1, 1987): 234–246. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8301.