ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ‘Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Ο τεκτονισμός στην ελληνική κοινωνία και γραμματεία του 18ου αιώνα: Οι γερμανόφωνες μαρτυρίες, Εκδόσεις Περίπλους, Αθήνα 2010’. Μνήμων 32 (Ιανουάριος 1, 2012): 255–261. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8342.