ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ. ‘Christian Promitzer, Sevasti Trubeta, Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, CEU PRESS, Βουδαπέστη – Νέα Υόρκη 2011’. Μνήμων 32 (Ιανουάριος 1, 2012): 281–286. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8347.