ΣΕΙΡΙΝΙΔΟΥ ΒΑΣΩ. ‘ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΜΟΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Η ΒΙΕΝΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος 1, 1999): 189–200. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8485.