ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ‘Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ TOΥ ΡΗΓΑ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος 1, 1999): 201–210. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 20, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8486.