ΑΒΔΕΛΑ ΕΦΗ. ‘ΤΟ «ΔΗΜΟΣΙΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ» ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ή ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ TOΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος 1, 1999): 211–220. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 26, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8487.