ΓΑΖΗ ΕΦΗ. ‘«ΟΡΙΕΝΤΑΛΙΣΜΟΣ». ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ’. Μνήμων 21 (Ιανουάριος 1, 1999): 237–246. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 1, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8489.