1.
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Μ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ (1864-1946) ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Ν. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 10 Δεκέμβριος 2023];35(35):169-88. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20255