1.
ΜΑΡΙΝΟΥ Χ. ΤΑ ΕΡΓΑ THE TUNNEL ΚΑΙ DEADLOCK ΤΗΣ ΝΤΟΡΟΘΙ ΜΙΛΛΕΡ ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΩΣ ΑΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙ. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 14 Απρίλιος 2024];35(35):189-203. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20256