1.
Λάππας Κ. Κώστας Γαβρόγλου, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Χάιδω Μπάρκουλα, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του (1837-1937), Ιστορικό Αρχείο Πανε πιστημίου Αθηνών, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 16 Αύγουστος 2022];35(35):383-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20299