1.
Δημανόπουλος Σ. Άγγελος Φ. Βλάχος, Τουρισμός και δημόσιες πολιτικές στη σύγχρονη Ελλάδα (1914-1950). Η ανάδυση ενός νεοτερικού φαινομένου, Αθήνα, Economia, 2016. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];35(35):398-40. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20302