1.
Σιχάνη ΆΜ. Hayden White, Λογοτεχνική θεωρία και ιστορική συγγραφή, μετάφραση Γιώρ γος Πινακούλας, Επιμέλεια έκδοσης ­ Υπεύθυνος σειράς: Βαγγέλης Γαλάνης, Τρίκαλα, εκδόσεις Επέκεινα, 2015. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 4 Ιούνιος 2023];35(35):426-35. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20306