1.
ΕΜΝΕ Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 2016. Mnimon [διαδίκτυο]. 22 Απρίλιος 2019 [παρατίθεται 12 Απρίλιος 2024];35(35):447-52. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/20310