1.
ΜΠΟΖΙΚΗΣ Σ. Δυναμικές και αδράνειες στη φορολογία και στο φορολογικό μηχανισμό κατά την Επανάσταση του 1821: <html />. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];31:31-70. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7731