1.
ΔΕΛΗΣ Α. Ναυπήγηση και συνεταιριστική διαχείριση (συμπλοιοκτησία) εμπορικών ιστιοφόρων στην Ερμούπολη τον 19ο αιώνα: <html />. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];31:85-114. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7733