1.
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Κ. Λόγοι για την εκπαίδευση στα ελληνικά γυναικεία περιοδικά του οθωμανικού χώρου (19ος αι.-1906): Η γυναικεία λαϊκή εκπαίδευση: <html />. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];31:115-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7734