1.
ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Α. Μεταξύ παροικίας, μητρόπολης και διασποράς. Στρατηγικές μετανάστευσης για τους Έλληνες της Αιγύπτου, 1945-1956: <html />. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];31:187-214. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7736