1.
ΖΑΝΟΥ Κ. Ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός και το Υπόμνημα Ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου: <html />. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];31:283-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7740