1.
Λάππας Κ. Η αφήγηση του Πέτρου Μέγγου. Από τη Σμύρνη στην Ελλάδα του 1821, μετάφραση: Βαγγέλης Κούταλης, Ιωάννινα 2009. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];31:299-30. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7741