1.
Γαρδίκα Κ. Βασιλική Θεοδώρου – Δέσποινα Καρακατσάνη, «Υγιεινής παραγγέλματα»: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2010. Mnimon [διαδίκτυο]. 24 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];31:327-30. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7745