1.
ΛΟΥΚΟΣ Χ. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΧΟΛΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ (1854). Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1992 [παρατίθεται 15 Αύγουστος 2022];14:49-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7870