1.
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΥΡΩ ΣΤΟ 1875. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];4:153-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7887