1.
ΛΑΠΠΑΣ Κ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ "ΠΕΡΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ" ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ TOΥ 1821. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1987 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];11:123-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7943