1.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΕ. ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΚΑ Α’. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1982 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];8:337-69. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7959