1.
ΛΑΠΠΑΣ Κ. ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟY. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1975 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];5:157-200. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8054