1.
ΓΑΡΔΙΚΑ Κ. Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 1971 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];1:23-52. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8087