1.
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2000 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];22:105-34. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8280