1.
ΜΑΛΕΣΗΣ Δ. ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952). ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2000 [παρατίθεται 23 Φεβρουάριος 2024];22:135-69. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8281