1.
ΑΛΕΒΙΖΟΥ Ν-Χ. ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΞΑΡΑ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2000 [παρατίθεται 16 Απρίλιος 2024];22:259-67. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8288