1.
ΚΑΡΑΛΗ Μ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ. Mnimon [διαδίκτυο]. 1 Ιανουάριος 2012 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];32:89-124. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8335